Agència Partner de Hubspot a Barcelona

DigitalMakers, al convertir-se en agència partner de Hubspot a Barcelona, fa un nou salt qualitatiu en el servei que ofereix al seus clients. DigitalMakers segueix treballant amb el mateix objectiu de sempre, acompanyar a les empreses per créixer mitjançant canals digitals. Aquesta és i sempre serà la seva raó de ser. Però, al fer-se partner...

Eina DigitalMakers: Índex de Maduració Digital (IMD)

A DigitalMakers quan arriba un client nou, per poder saber quin tipus de servei és l'òptim per a ell i per a la seva situació concreta, necessitem establir en quin grau de maduració digital es troba. Per fer-ho, emprem una eina viva i en constant evolució, què anomenem Índex de Maduració Digital DigitalMakers. Aquesta eina l’hem basat en la lectura, estudi i anàlisis d’un article de l’àgencia Mckinsey que data del 2015, “What ‘digital’ really means”.