El canvi en el procés d’adquisició d’un nou client

El procés d’adquisició d’un client ha canviat de manera significativa des de fa uns anys, ja que el procés de compra també s’ha transformat amb l’era digital. Abans que hi hagués Internet, la informació generalment era unidireccional. Posem que veiés un producte nou a la tele o t’informaven d’ell a la ràdio i, de sobte,...