Generar confiança per a la captació de clients

De manera innata, els éssers humans tendim en relacions socials personals a parlar de nosaltres mateixos per generar empatia i confiança. És important en aquest punt tindre en compte el canvi que ha experimentat el món davant l’arribada d’internet, on hi ha 3 característiques fonamentals directament relacionades amb la confiança: El coneixement s’ha generalitzat De...