En DigitalMakers cuando llega un cliente nuevo, para poder saber qué tipo de servicio es el óptimo para él y para su situación concreta, necesitamos establecer en qué grado de maduración digital se encuentra. Para ello, empleamos una herramienta viva y en constante evolución, que llamamos Índice de Maduración Digital DigitalMakers.
 

Bienvenido al Índice de Maduración Digital

1. La directiva de l’empresa aposta per millorar o fer sobreviure el negoci per canals digitals?
2. Té un pressupost destinat?
3. És flexible per explorar noves oportunitats de negoci?
4. Els canals digitals, escurcen la distància entre la nostra empresa i el nostre client,
per tant estem disposats a passar de ser un negoci local a un negoci internacional?
5. Té un enfocament Customer centric ? Posem al client al centre de la nostra estrategia com empresa ? sabem on és el nostre client ? l’escoltem ? hi parlem ? estem disposats a canviar i adaptar els nostres serveis, productes i/o processos per satisfer les seves necessitats ?
6. Té un coneixement hipersegmentat del client ?
7. Té processos per gestionar aquesta hipersegmentació ?


 

8. Escolten el client i en base el feedback milloren el producte i/o servei ?
9.

Creen comunitat i hi comuniquen les millores del producte i/o servei establint diàleg ?

10. Arriba a nous clients per canals digitals ?
11. Es relaciona amb els clients actuals per canals digitals ?
12. Tenim les eines adequades per poder treballar adequadament l’estrategia customer centric ? crm ? xarxes socials ? web ? apps ? seo ? sem ? Inbound Marketing ? etc ?
13. Tenim un equip humà que sap emprar les eines tecnològiques que posem al seu abast ? Sap treballar amb elles de forma col.laborativa ?
14. L'equip pot treballar des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu ?
15. Està obert a aprendre cada dia (eines noves, noves formes de mesurar, noves formes de relació amb el client, etc) ?
16. L’equip humà té una cultura d’escoltar el client ? i de treballar en format de millora contínua (en format de metodologia àgil) per satisfer les seves necessitats, a la vegada que millora el servei i/o procés ?
17. Repositen les dades d'activitat del client ?
18. Les dades repositades estàn disponibles de forma transversal a tota l'organtizació ?
19. S'exploten les dades per prendre decisions de forma periòdica i iterativa ?
20. Percentatge de negoci que prové de canals digitals

Introduce el correo donde quieres recibir tu Índice de Maduración Digital.