Història Digitamakers

Els nostres inicis

Agències de màrqueting n’hi ha moltes i de tota mena. A diferència del que molts puguin pensar, són molt diferents les unes a les altres. Depenent del client i de l’objectiu al qual prestar servei, encaixarà millor l’una o l’altra tipologia. L’ADN de DigitalMakers procedeix del món tecnològic, som tecnòlegs que hem anat evolucionant durant el pas dels anys per a tenir impacte directe en el negoci. Això ho fem centralitzant les dades en un CRM, un gestor de relació amb els clients, concretament de la mà de HubSpot.

En els nostres inicis, l’any 2013, l’enfocament inicial estava centrat en el disseny i el desenvolupament de les pàgines web. Des d’una oficina física, els clients sol·licitaven la creació d’una pàgina web corporativa per a tenir els seus negocis en l’entorn digital. Un dels fets amb els quals ens trobàvem i ens van conduir a reinventar-nos va ser que al cap d’uns mesos, aquests clients necessitaven vendre en línia i això no es produïa amb l’assiduïtat que desitjaven.

Un any més tard, ens centralitzem no solament en la tecnologia, el disseny i el desenvolupament web; sinó en com impactar realment en el negoci. Així doncs, DigitalMakers va passar a veure la tecnologia com un mitjà ideal per a generar aquest impacte en les companyies. Va començar llavors un procés de formació, que va transformar una companyia desenvolupadora web en una agència realment orientada a aquest impacte en les empreses. Amb aquest pas, cada vegada més s’anava creant un major valor afegit als clients.

dm_history1-1

Un CRM per a ordenar el flux de dades

Una vegada consolidats i coneixedors en l’activitat, confirmem la sensació que la importància dels negocis passava, sobretot, per les dades i el tracte que se’ls donés a aquests. Es necessitaven les dades per a poder prendre decisions: ja que són aquests els que donen suport a les mesures que es vagin a prendre. Els projectes en els quals treballàvem acostumaven a ser multieina: WordPress o Magento per a les pàgines web, Google Analytics per al volum de visites, Hootsuite per a les xarxes socials, Mailchimp per als correus electrònics; entre altres. Tots ells relataven una part del procés, però quan es volia consultar tot el viatge del client era francament complicat tenir una imatge general.

Com a conseqüència, l’exportació de les dades comportava molt de temps de treball i el tractament s’havia de donar treballant en diferents fulls de càlcul. Es requeria un alt volum de processos manuals i el percentatge d’error humà podia ser molt elevat. A més, a això cal sumar-li que la perspectiva que s’oferia era històrica, no es podia consultar allò que succeïa en temps real. Com a conseqüència, el punt important, que era llegir les dades i analitzar-los, es perdia en el procés passant a un segon pla. Un desajustament al qual s’havia de posar solució.

Per a això, es va apostar per a centralitzar les dades. Seguíem la pista de diversos CRM’s: Zoho, Pipedrive, SalesForce; entre altres, però finalment ens decantem per HubSpot, perquè trobem que era, i continua sent, el que millor dona resposta a les necessitats del mercat i a les nostres pròpies. Aquest ens encaixava per la forma en la qual estava evolucionant i dissenyant, donant resposta a gran part de les nostres necessitats i encaixant en la manera en la qual treballàvem. Va anar de bracet d’un client que entrem a col·laborar amb ells al voltant de 2017 i aquest va ser l’inici de la nostra gran revolució.

Des de llavors passem a treballar com l’estem fent fins avui, definint objectius i plans d’acció amb habilitats digitals, però amb un CRM amb totes les dades centralitzades. Això ens permet entendre bé i en temps real allò que succeïa. A més, oferia als clients la possibilitat d’oferir un millor servei als seus clients com a conseqüència: una millor proposta de valor i un futur increment de vendes.

DigitalMakers, reptes actuals i de futur

Des de 2018, en DigitalMakers treballem de la mateixa manera. Primer, entenem el negoci dels clients responent a les sigles GPCT: Goal (metes), Pla (planejament), Challenge (desafiaments) i Timing (temps). Amb aquesta informació valorem com HubSpot pot donar suport a maximitzar les possibilitats d’aconseguir els objectius definits. Una dels avantatges que les dades estiguin disponibles de manera transversal per a tots els departaments (des del departament de vendes, de màrqueting o d’operacions; entre altres) és que es disminueix el nombre d’interaccions supèrflues que no aporten valor entre elles. Tots els responsables dels diferents departaments tenen la informació que es necessita per a prendre decisions al seu abast i en el seu format favorit. D’aquesta manera, incrementem la qualitat de les interaccions internes corporatives.

Com a meta futura, en la qual ja portem temps treballant, s’ha posat el focus a col·laborar amb empreses l’objectiu de les quals també passi per ser socialment responsables, buscant aquelles col·laboracions que volen tenir un valor ètic destacable a part de rellevància empresarial dins del seu sector. El nostre impacte en l’activitat del negoci és cada vegada major i és important posar el focus en la responsabilitat social i especialment en aspectes com l’escalfament global, la lluita contra la pobresa, desigualtat o discriminació.

Goal

Plan

Challenge

Timing

Vols conèixe'ns més?

Descarrega't el dossier de presentació d'empresa