El nostre logotip

Podeu utilitzar el nostre original logo tant en versions horitzontals com verticals del mateix. A més tenim preparat el logo per posar-ho sobre fons blancs com en negatiu per implementar-ho en fons amb qualsevol color o motiu:

Colors utilitzats

Digital Negre

Digital Gris

Digital Blanc

Versió horitzontal

Original

Negatiu

Logo Horitzontal Digital Makers blanc

Versió vertical

Original

Negatiu

Logo vertical Digital Makers blanc

Fons de pantalla Digital Negre
(UHD: 3840 x 2160)

Fons de pantalla DigitalMakers

Fons de pantalla Digital Gris
(UHD: 3840 x 2160)

Sempre que utilitzeu el nostre logo, heu de respectar l’espai al voltant perquè “respiri” i assegurar la seva correcta visualització.

La tipografia que utilitzem

Poppins

Estils

Thin Thin Italic Extra-Light Extra-Light Italic Light Light Italic Regular Regular Italic Medium
Medium Italic Semi-Bold Semi-Bold Italic Bold Bold Italic Extra-Bold Extra-Bold Italic Black Black Italic

Caràcters

A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
V
W
X
Y
Z
Ž
a
b
c
č
ć
d
đ
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
š
t
u
v
w
x
y
z
ž
अं
अँ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
?
!
(
%
)
[
#
]
{
@
}
/
&
\
<
-
+
÷
×
=
>
®
©
$
£
¥
¢
:
;
,
.
*

Els nostres colors

Digital Negre

HEX: #000000

RGB: 0, 0, 0

CMYK: 0, 0, 0, 100%

Digital Gris

HEX: #303030

RGB: 48, 48,48

CMYK: 82%, 79%, 70%, 48%

Digital Blanc

HEX: #FFFFFF

RGB: 255, 255, 255

CMYK: 0, 0, 0, 0

Digital Groc

HEX: #FDC657

RGB: 255, 104, 102

CMYK: 0, 29%, 69%, 0

Som: DigitalMakers

Sempre s’ha d’escriure junt DigitalMakers:

Logo incorrecte Digital Makers
Logo correcte Digital Makers

Material propietat de DigitalMakers

Aquest text és un recordatori amistós de que tot aquest material és propietat de DigitalMakers, per tant, agraïm que quan utilitzeu el nostre material ho feu amb relació i/o afiliació amb DigitalMakers.

Podeu fer les modificacions i usos necessaris sempre respectant les directrius esmentades en aquesta petita guia.

Gràcies!